menu icon

Destek Hattı

Bizi Takip Edin

© 2019 kiraplus.com

Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

Kiraplus Teknoloji Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Kiraplus” olarak anılacaktır) tarafından sunulan Hizmetlerin tarafınızca kullanımı bu Sözleşme hükümlerine tabidir. 

LÜTFEN BU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ DİKKATLİCE OKUYUN. BU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ SİZ VE KİRAPLUS ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİYİ DÜZENLEMEKTEDİR. HİZMETLERİ KULLANABİLMENİZ İÇİN SÖZLEŞMEYİ OKUMALI VE BÜTÜN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMELİSİNİZ. AYRICA, WEB SİTESİNDE BULUNAN SÖZLEŞMENİN AYRILMAZ PARÇASI OLAN KİŞİSEL VERİ HÜKÜMLERİNİ DE OKUMALI VE KABUL ETMELİSİNİZ. 

HİZMETLERİ KULLANARAK YA DA “KABUL EDİYORUM” TUŞUNU TIKLAYARAK; (1) BU SÖZLEŞMEYİ VE ZAMAN ZAMAN YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER DE DAHİL EKLERİNİ VE TADİL METİNLERİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ, (2) GERÇEK KİŞİ İSENİZ REŞİT OLDUĞUNUZU BEYAN EDERSİNİZ, TÜZEL KİŞİ VEYA GERÇEK SAHIŞ ŞİRKETİ İSENİZ USULÜNE UYGUN OLARAK KURULDUĞUNUZU VE FAALİYETTE BULUNDUĞUNUZU BEYAN EDERSİNİZ, (3) BU SÖZLEŞMEYİ AKDETME YETKİNİZİN OLDUĞUNU VE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ İFA EDECEĞİNİZİ KABUL VE BEYAN EDERSİNİZ. EĞER ÖDEME ALAN ADINA BİR HESABA ERİŞEN ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ İSENİZ, BU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİN ÖDEME ALAN ADINA YAPTIĞINIZ  FAALİYETLERİNİZE DE AYNI ŞEKİLDE UYGULANACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. 

EĞER BU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, “KABUL ETMİYORUM” TUŞUNA TIKLAYINIZ VE HİZMETLERİ KULLANMAYINIZ. 

1. KAPSAM

1.1. Tanımlar

Bu Sözleşmede aşağıdaki ifadeler karşılarındaki anlamda kullanılmışlardır:

(a) "Debit Kart ile Ödeme" Visa debit kart veya Mastercard debit kart vasıtasıyla Hizmetler dahilinde kişiye ait kiracı skorlarmasına ilişkin ödeme ile kira, depozito, ücret, masraf, fatura, aidat vb. ödemelerin yapılması anlamına gelir;

(b) Ev Sahibi" Hizmetleri kullanarak Ödeme yaptığınız kira sözleşmeniz tarafı gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir;

(c) "Hizmetler" Web Sitesinde sunulan Kiracı Skoru ile internet Ödeme hizmetleri anlamına gelir;

(d) "Hizmet Bedeli" Hizmetleri kullanarak Ödeme yapmanız ve Ödemenin Kiraplus tarafından kabul edilmesi durumuna Kullanıcı Hesabınızda gösterilen Kiraplus tarafından tahsil edilecek ücret anlamına gelir; 

(e) "İş Günü" Cumartesi ve Pazar günleri haricinde Türkiye’de bankaların açık olduğu günler anlamına gelir;

(f) "Kredi Kartı ile Ödeme" Hizmetler dahilinde kişiye ait kişiye ait kiracı skorlarmasına ilişkin ödeme ile kira, depozito, ücret, masraf, fatura, aidat vb. ödemelerin yapılması anlamına gelir;

(g) “Kiracı Skoru”kullanıcının Findeks kredi notu ile Kiraplus Kişilik Değerlendirme testi sonucunun harmanlanarak oluşturulan hesaplama sistemi anlamına gelir;

(h) Kullanıcı Hesabı" kullanıcıya özgün tanımlanan hesap anlamına gelir;

(i) "Mücbir Sebepler" Doğal afetler, iletişimin aksaması, elektrik kesintisi, hükümet ve idari kararlar veya uygulamalar, olağanüstü hal, sıkı yönetim, savaş veya ayaklanma, grev, lokavt, iş ortaklarından doğan ifa imkansızlığı dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmayan tarafların kontrolü dışında olan ve ilgili tarafın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini esaslı şekilde yerine getirmesini engelleyen, önceden makul sebeplerle öngörülemeyen haller ve benzerleri anlamına gelir; 

(j) "Ödeme" Hizmetlerin karşılığında kullanıcın Kredi Kartı ile Ödeme, Debit Kart ile Ödeme ve mevzuatın izin verdiği şekilde yaptığı ödemeler anlamına gelir; 

(k) "Ödeme Hizmet Kuruluşu" Kiraplus’ın üçüncü taraf iş ortağı ödeme hizmet kuruluşu veya elektronik para kuruluşu veya banka anlamına gelir;

(l) "Ödeme Tutarı" Hizmet Ücreti haricinde Ödemenin toplam parasal değeri anlamına gelir;

(m) "Sözleşme" Web Sitesinde bulunan ve zaman zaman değişiklik yapılabilecek bu Kullanım Koşulları ile ekleri, tadil metinleri ve ilgili diğer belgeler anlamına gelir; 

(n) "Ticari Hesap" Hizmet Bedelinin ödendiği Kiraplus banka hesabı anlamına gelir;

(o) "Web Sitesihttps://www.kiraplus.comve diğer ilgili web sayfalarında bulunan web sitesi anlamına gelir.

(p) "Zarar Görenler" Kiraplus ve iştirakleri, ana şirketi, yöneticileri, çalışanları, danışmanları, iş ortakları ve tedarikçileri anlamına gelir;

 

2. sözleşmenin onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.kiraplus.comadresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden Kiraplus.com sistemine üye olunabilir. Her Kiraplus kullanıcısı, Kiraplus Teknoloji Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Kiraplus”) akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.  

3. hukuki yetkinlik ve hesabInIz

3.1. Kiraplus Kiracı Skorlama Hizmeti

Kullanıcıların talep etmesi halinde Kiracı Skorunun hesaplanmasına ilişkin verilen kiracı değerlendirme hizmetidir.  

3.2. Kira İlişkisinden Kaynaklı Ödemelerin Yapılması/Alınması Hizmeti:

Kira ilişkisinden doğabilecek kira, depozito, aidat, sigorta vb. ödemelerinin Kiraplus platformu üzerinden yapılmasıdır ve söz konusu ödemelerin alınmasına ilişkindir. Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak Web Sitesinde Hizmetleri kullanarak Ödeme yapabilir ve Ödeme alabilirsiniz. 

3.3. Hesabınız

Hizmetleri kullanmak için üye olduğunuzda Kullanıcı Hesabı oluşturmalısınız. Hesabınızdaki bilgileri güncel tutacağınızı taahhüt ve kabul edersiniz. Biz kişisel bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğunu tespit ettiğimizde hesabınızı güncelleyerek onayınıza sunabiliriz. Bildirim listemizden çıkma, hesabınızın kapatılması ve ödeme bilgilerinizin silinmesi talebinde bulunabilirsiniz. Ancak, hesabınızı kullanarak Ödeme yapmanız durumunda hesap bilgileriniz mevzuatın izin verdiği ve yükümlü tuttuğu sürece sistemimizde tutulacaktır. 

3.4. Hukuki Yetkinlik

Hizmetlerimizi kullanabilmek için, (1) gerçek kişi iseniz reşit olduğunuzu, (2) tüzel kişi veya gerçek şahıs şirketi iseniz usulüne uygun olarak kurulduğunuzu ve faaliyette bulunduğunuzu, bu Sözleşmeyi akdetme hak ve yetkinizin olduğunu ve Sözleşme hükümlerini ifa edeceğiniz kabul ve beyan edersiniz. Gerçek kişiler için Hizmetleri kendi nam ve hesabınıza kullanırsınız. Tüzel kişiler Hizmetleri yetkili temsilcileri vasıtasıyla kullanabilirler. 

3.5. Kimlik Doğrulaması

Sözleşmeyi kabul ederek, kimliğinizi doğrulamak amacıyla doğrudan veya üçüncü taraf iş ortaklarımız vasıtasıyla araştırma yapmak için bizi yetkilendirirsiniz. Bu yetki size ilave sorular sorma, elektronik posta adresinizi veya ikamet adresinizi doğrulama, kira sözleşmesi ve ödemeye ilişkin yazılı belge sunma, hakkınızda kredi notu ve raporu talep etme hakkı verir. 

4. İŞLEMLERİNİZ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Web Sitesini ve Hizmetlerimizi kullanarak aşağıdakileri kabul edersiniz: 

(a) Hizmetler münhasır olarak kira ödemesi, depozito ödemesi, emlakçı komisyonu ödemesi, kiralamaya ilişkin masraf, aidat vb. ödemeler ile kiracı skorlamasına ilişkin ödemeler için kullanılabilir.

(b) Hizmetler bu Sözleşme ve Web Sitemizde yayınlanan diğer belgeler uyarınca yerine getirilir.

(c) Hizmetleri kullanırken ilgili mevzuat ve düzenlemelere uyum sağlarsınız;

(d) Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Kiraplus.com’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini , yeni bir e-posta adresinin ancak Kiraplus.com üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Kiraplus üyeliğinin sona erebileceğini;

(e) “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunuzu;

(f) Kiraplus tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının Kiraplus’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağınızı, hiçbir şekilde bize ait veya üçüncü tarafa ait fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğinizi;

(g) Kiraplus’da sunulan hizmetlere Kiraplus tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Kiraplus’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

(h) Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Kiraplus’un sorumlu tutulamayacağını;

(i) Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Kiraplus’un sorumlu olmayacağını;

(j) Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

(k) Diğer kullanıcıların Kiraplus’un sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

(l) Kiraplus sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Kiraplus veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Kiraplus’ın bu kullanıcının Kiraplus üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

(m) Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

(n) Kiraplus hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamem kendisine ait olduğunu, Kiraplus sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Kiraplus’dan tazminat talep etmemeyi;

(o) Kiraplus’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;

(p) Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

(q) Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı; 

(r) Üyelik sırasında gereken bilgileri verirsiniz, tarafımızca kimlik doğrulaması için talep edilen bilgi ve belgeleri sağlamayı, tarafımızca veya üçüncü taraf iş ortaklarımız tarafından istenilen kredi notu sorgulaması veya işlem araştırması için gereken bilgileri vermeyi;

(s) Hizmetlerimizi hiçbir şekilde kredi kartından nakit çekimi veya kullanımı için kullanmamayı;

(t) Hizmetlerimizi hiçbir şekilde kanuna aykırı amaçlar için kullanmamayı;

(u) İletişime makul ve zamanında yanıt vermeyi;

(v) Web Sitemiz ve Hizmetlerimiz için kullandığımız “Robot değilim” uygulamamızı aşmak için hiçbir aygıt, uygulama yazılım kullanmamayı; 

(w) Internet hizmet sağlayıcımızdan, Ödeme Hizmet Kuruluşumuzdan veya diğer tedarikçilerimizden hizmet almamızı aksatacak hiçbir işlem ve eylemde bulunmamayı.

4.2 Hile ve Dolandırıcılık Şüphesi

KİRAPLUS, TAKDİRİ KENDİSİNE AİT OLMAK ÜZERE, KANUNLARA AYKIRI BİR FAALİYET YAPILDIĞININ KANAATİNE VARIRSA DERHAL HİZMETİ DURUDURABİLİR VE YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRİMDE BULUNABİLİR. BU DURUMDA YAPILACAK SORUŞTURMAYLA İLGİLİ YETKİLİ MAKAMLARLA TAMAMIYLA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ. 

5. Kiraplus’un yükümlülükleri ve yetkileri

(a) Kiraplus herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

(b) Kiraplus güvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

(c) Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Kiraplus’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

(d) Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Kiraplus tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Kiraplus kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Kiraplus sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.

(e) Kiraplus, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

(f) Kiraplus kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Kiraplus sorumlu tutulmayacaktır.

(g) Kiraplus kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

(h) Kiraplus sisteminde sunulan ödeme hizmetlerine ilişkin bilgileri değiştirme yükümlülüğü Kiraplus sistemindeki kira ilişkisinin taraflarına aittir. 

(i) Kiraplus, kullanıcının Kiraplus sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Kiraplus 'un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

(j) Kiraplus ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

(k) Kiraplus, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

(l) Kiraplus kullanıcıların sağladığı belgelerin içeriğinden sorumlu değildir.

6. ödemelerin yapIlmasI

6.1. Ödeme Hizmet Kuruluşu

Hizmetleri kullanarak Ödeme yaptığınızda, Ödeme Hizmet Kuruluşu kredi kartı  provizyon talebini amir bankaya iletir ve cevabını bildirir. Kiraplus hiçbir şekilde işleme taraf olmaz. Ödeme Tutarı işlemi Ödeme Hizmet Kuruluşu aracılığıyla kredi kartı amir bankanız ile muhatap banka arasından gerçekleşir. Kiraplus hiçbir zaman Ödeme tahsilatı yapmaz ve hiçbir şekilde Ticari Hesabında Ödeme tutmaz. 

6.2. Hizmet Bedeli

Ödemenin yapılması durumunda Ödeme Tutarına ilave olarak gayrikabili rücu Hizmet Bedeli Kiraplus tarafından tahakkuk ettirilir. Hizmet Bedeli Ödeme Tutarına ilave olarak ve öncesinde Ödeme Hizmet Kuruluşu tarafından ayrı olarak tahsil edilir ve hesap ekstrenizde ayrı bir harcama olarak “Kiraplus Hizmet Bedeli” açıklamasıyla gözükür. Hizmet Bedelleri hiçbir şekilde Ödeme Tutarından mahsup edilmez. Hizmet Bedeli Kiraplus tarafından açılan Ticari Hesapta tutulur. 

6.3. Vergiler

Yaptığınız Ödemelerin vergiye tabi olup olmadığının kontrolü ve beyan usul ve takibi ile ödemesi sizin sorumluluğunuzdadır. Kiraplus hiçbir şekilde Ödeme işlemi sebebiyle hangi vergilerin uygulanacağını takip etme, beyan etme, tahsilatını yapma, raporlama veya Ödeme Tutarından mahsup etmeden sorumlu tutulamaz. Herhangi bir sebeple Kiraplus Ödeme işlemi sebebiyle vergi idaresi tarafından sorumlu tutulursa ve sizin adınıza ödeme yapmak zorunda kalırsa bu ödemeyi sizden tazmin ve rücu etme hakkı saklıdır. 

6.4. Kredi Kartı ile Ödeme, Debit Kart ile Ödeme ve diğer Ödeme vasıtalarında Gecikmeler ve İşlemin Tamamlanamaması

Kredi Kartı ile Ödeme, Debit Kart ile Ödeme ve diğer Ödeme vasıtaları ile ödeme sürelerinde kontrolümüz dışında idari ve işlemsel faktörler olduğundan Ödemeler üç İş Gününe kadar (ve bazı durumlarda daha fazla sürede) tamamlanabilir. Ayrıca, Kredi Kartı ile Ödeme ve Debit Kart ile Ödemenin tamamlanması kart amir bankasının provizyonu kabul etmesine ve muhatap bankanın ödemeyi kabul etmesine bağlıdır. Ödemenin tamamlanmaması durumunda sizi Kullanıcı Hesabınızda tanımlanan irtibat bilgilerinize bildirimde bulunacağız. Ödemenizde gecikme olması veya tamamlanamaması durumunda alıcı tarafından size aranızdaki sözleşme uyarınca vade farkı, gecikme cezası, faiz, ödeme ihtarı vb. gönderilebilir veya uygulanabilir. Bu durum tamamen sizin sorumluluğunuzda olup Kiraplus hiçbir şekilde Ödemenin gecikmesinden veya tamamlanamamasından sorumlu tutulamaz. Kredi Kartı ile Ödeme, Debit Kart ile Ödeme ve diğer Ödeme vasıtalarıyla ödemenin herhangi bir sebeple tamamlanamaması durumunda Hizmet Bedeli iade edilmez.

6.5. İptal Edilememe

Ödemenin tamamlanması durumunda, Web Sitesinden Ödemenin iptal edilemeyeceğini, itirazda bulunulamayacağını ve geri ödenmesinin talep edilemeyeceğini kabul ve beyan edersiniz. Herhangi bir Ödeme kredi kartı amir bankanız tarafından, iptal edildiği ve size geri ödendiği takdirde Ödemeye ilişkin  Hizmet Bedelinin iptal edilmesini ve size geri ödenmesini talep edemezsiniz. 

6.6. Tekrarlanan Ödemeler

Sözleşme hükümlerine uygun olarak bizi ve iş ortağımız Ödeme Hizmet Kuruluşunu tekrarlanan ödemelerin ifası amacıyla bankanız hesaplarına borç ve alacak kaydı için yetkilendirirsiniz. Bu yetkilendirme Sözleşmenin feshinden sonra dahi bize olan yükümlülükleriniz tamamıyla ifa edilinceye kadar geçerliliğini korur. Banka hesabınızı değiştirmeniz durumunda, bu yetkilendirme yeni hesabınız için de geçerli olacak ve bize yeni hesabınıza ilişkin bilgileri verme yükümlülüğü altında olacaksınız.  Yeni hesap bilgilerinizi bize bildirmeniz durumunda yeni hesabınızı sistemimize tanımlamamız 10 İş Gününe kadar sürebilir. Hesabınızı değiştirmeniz durumunda değişiklik sebebiyle maruz kalabileceğimiz masrafların tarafınız yükleneceğini kabul edersiniz.

6.7. Ödeme Sınırları

Takdir hakkı tarafımıza ait olmak üzere Hizmetlerimizi kullanarak yapabileceğiniz Ödeme Tutarına ilgili mevzuattan kaynaklı veya kendi takdirimizce belli bir sınır getirebiliriz. 

6.8. Yetersiz Bakiye

DİĞER HÜKÜMLERE BAĞLI OLMAKSIZIN, KİRAPLUS HİÇBİR ŞEKİLDE EVSAHİBİNE, EMLAK DANIŞMANINA VEYA YÖNETİCİYE YAPILACAK KİRA, DEPOSİTO, AİDAT, KOMİSYON, MASRAF VB. VEYA KİRACI SKORLAMASINA İLİŞKİN YAPILAN ÖDEMEDEN SORUMLU DEĞİLDİR. ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. ÖDEMENİN ZAMANINDA VEYA TAMAMEN İFA EDİLMEMESİ DURUMUNDA BÜTÜN SORUMLULUK SİZE AİTTİR. KİRAPLUS SİZİN ÖDEME YAPMAMANIZDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. BU DURUM, BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ÖDEME İÇİN YETERLİ BAKİYENİZ, KREDİNİZ VEYA HESABINIZDA MEVDUATINIZ OLMAMASI DURUMUNDA DA UYGULANIR. KİRAPLUS HİÇBİR ŞEKİLDE ÖDEMELERİN YAPILACAĞINI TAAHHÜT VE GARANTİ ETMEZ. KİRAPLUS TARAFINDAN HİZMET BEDELİNİN ALINMASI HİÇBİR ŞEKİLDE KİRAPLUS’IN ÖDEMELERİN GARANTÖRÜ OLARAK YORUMLANAMAZ. ÖDEMELER VE HİZMET BEDELİ İÇİN HESABINIZDA VE KREDİ KARTINIZDA YETERLİ BAKİYE BULUNDURMAK SİZİN SORUMLULUĞUNUDADIR. HİZMET BEDELİNİN KİRAPLUS TARAFINDAN TAHSİL EDİLMESİ SEBEBİYLE ÖDEME TUTARININ YETERSİZ KALMASI DURUMUNDA BÜTÜN SORUMLULUK SİZE AİTTİR, KİRAPLUS HİÇBİR ŞEKİLDE ÖDEMENİN YAPILACAĞINI TAAHHÜT VE GARANTİ ETMEZ. 

6.9. Hizmet Bedelinin Ödenmemesi 

Ödemeye ilişkin Hizmet Bedelinin ödenmemesi durumunda hesabınız askıya alınır. Bu durumda askı süresinin başlangıcından itibaren 7 İş Günü içinde Hizmet Bedelini ödeme ve bu amaçla hesabınızı ve kredi kartı bakiyenizi uygun duruma getirmeniz gerekir. Hesabınızdan veya kredi kartınızdan Hizmet Bedelinin bu şekilde tahsil edilmesi durumunda ilave hizmet bedeli alınmayacaktır. Ancak, Hizmet Bedelinin hiç ödenmemesi durumunda hesabınız durdurularak diğer haklarımız saklı kalmak kaydıyla icra yoluyla tahsilat yapılabilir, avukatlık ücreti, icra masrafları ile faiz tarafınıza yükletilebilir. 

6.10. Hileli İşlemler 

Herhangi bir işlemin araştırılması ve hileli olduğunun tespit edilmesi durumunda, takdiri tamamen Kiraplus’a ait olmak üzere, Kiraplus Kullanıcı Hesabınızı iptal ederek kapatabilir, Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshedebilir ve durumu derhal yetkili makamlara bildirebilir. 

6.11. Ödemeler

Hizmetleri kullanarak sadece Sözleşmeyi kabul etmiş kullanıcılara (örneğin, Ev Sahiplerine, emlak danışmanlarına ve yöneticilere) ve Kiraplus’un kendisine Ödeme yapılabilir. 

7. KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK

 

Kullanıcı Kiraplus’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Kiraplus ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Kiraplus arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Kiraplus ve Kiraplus iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Kiraplus ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. 

 

8. FİKRİ HAKLAR

8.1 Kullanım Sınırlamaları

Web Sitesinde yer alan metinler, veriler, tasarımlar, kaynak kodları, yazılım, fotoğraflar, resimler ve diğer bilgiler (hepsi bir arada "İçerik") de dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmadan bütün içeriklerin telif hakları Kiraplus’a aittir.  İçeriğin Kiraplus’ın önceden alınmış yazılı açık izni olmadan, elektronik olarak, mekanik olarak, fotokopi çekmek yolu ile kaydedilerek veya başka herhangi bir yolla de dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmadan kopyalanamayacağını, çoğaltılamayacağını, dağıtılamayacağını, yeniden yayımlanamayacağını, görüntülenemeyeceğini, yayınlanamayacağını veya aktarılamayacağını kabul edersiniz. İçeriğin Kiraplus’ın malı olduğunu ve öyle olacağını kabul edersiniz. Herhangi bir İçeriğin bütünü veya herhangi bir parçasını değiştiremezsiniz, bunların satışına ya da devrine iştirak edemezsiniz veya bunlara dayalı olarak eser türetemezsiniz. İçeriğin linkini vermek veya çerçevelemek yolu ile de dahil olmak üzere herhangi başka bir sitede veya herhangi başka bir ağ tabanlı bilgisayar ortamında herhangi bir amaçla, Kiraplus’ın önceden alınmış yazılı izni olmadan kullanımı yasaktır.  

 

İçeriği ve Web Sitesini yalnızca yasaya uygun amaçlar için kullanacağınızı kabul edersiniz. Kiraplus’ın sistemlerine erişim, şifrelerin kötüye kullanımı veya Web Sitesinde yayınlanan herhangi bir bilginin kötüye kullanımı da dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmaksızın Web Sitesinin herhangi bir şekilde izinsiz olarak kullanımı kesinlikle yasaktır. 

8.2 Fikri Mülkiyet

Kiraplus (Kiraplus logosu da dahil olmak üzere), kiraplus.com ve bunlarla ilişkili tüm logolar (hepsi birlikte "Kiraplus ticari markaları") Kiraplus ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Web Sitesinde kullanılan diğer şirket, ürün ve hizmet isimleri ve logoları, Kiraplus ya da iş ortakları tarafından sahibi olunan ticari markalar veya hizmet markaları olabilir. Kiraplus tarafından açıkça yazılı olarak yetki verilmediği sürece, Web Sitesinde bulunan ticari markaların herhangi birisini kullanamazsınız, kopyalayamazsınız, sergileyemezsiniz, dağıtamazsınız, değiştiremezsiniz veya yeniden üretemezsiniz. Kiraplus, bu tür bir linkin oluşturulması önceden bizim tarafımızdan onaylanmış olmadığı sürece Kiraplus ticari markalarının herhangi birisinin herhangi bir siteye ya da siteden linkin bir parçası olarak kullanılmasını yasaklar. 

9. güvenlik ve elektronik haberleşme

9.1. Güvenli Olmayan Elektronik Kanallar

9.2. Aramızdaki elektronik haberleşmeye ilişkin, iletişimin hatalı kişiyle yapılması, kesilmesi, kaybolması veya başka bir kişi tarafından değiştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın bütün riskler size aittir. Hesaba Erişim

Hizmetlerin ve Kullanıcı Hesabınızın sadece sizin tarafınızdan kullanılabilir. Bu husus sağlamak ve korumak tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır. Sizin adınıza yapılan bir iletişimin sonuçlarının sorumluluğu size aittir. 

9.3. Yetkisiz Kullanımın Bildirimi 

Hizmetlerimizin ve Kullanıcı Hesabınızın yetkisiz kişiler tarafından kullanıldığını, Sözleşme hükümlerine aykırı kullanım olduğunu öğrendiğiniz takdirde derhal bize bildirimde bulunmayı kabul edersiniz. 

9.4. Diğer Sitelere Linkleri

Web Sitesi, üçüncü taraflarca yönetilen, sahibi olunan ve işletilen linkler (“Üçüncü Taraf Siteleri”) içerebilir. Kiraplus, Üçüncü Taraf Siteleri’nden sağlanan bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol edemez ve bunlarla ilgili hiçbir yükümlülüğü yoktur. Herhangi bir Üçüncü Taraf Sitesi’nin kullanım koşullarının o web sitelerinin kullanım koşulları tarafından düzenlendiğini kabul edersiniz. Üçüncü Taraf Sitelerine açılan linkler, Kiraplus’ın bu siteleri veya bu sitelerde sunulan içerikleri, ürünleri, reklamları veya diğer materyalleri onaylaması veya öneriyor olması anlamına gelmez ancak bu linkler sadece size kolaylık sağlamak içindir ve bunlara riskleri size ait olmak üzere erişirsiniz. Bu Üçüncü Taraf Siteleri Kiraplus’ınkinden farklı bir gizlilik politikasına sahip olabilirler ve Üçüncü Taraf Sitesi bu Web Sitesinden daha az güvenlik sağlayabilir. Kiraplus, herhangi bir Üçüncü Taraf Sitesi’nin içeriğinden sorumlu değildir, ne de Kiraplus, herhangi bir Üçüncü Taraf Sitesi’nin içeriği (ya da bu içeriğin doğruluğu) ile ilgili olarak açık veya dolaylı, herhangi bir teminat ya da beyanda bulunmaz ve bu sitelerde ya da şekillerde sunulan ya da reklamı yapılan ürünler veya servislerin herhangi bir hatasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

9.5. Delil

Tarafımızca mevzuata uygun olarak saklanan elektronik kayıtlar ve elektronik haberleşmeye ilişkin diğer bilgi hukuki, idari ve diğer her muamelede yazılı delil olarak kabul edilir. 

 

10. tazmin etme; sorumluluğun sınırlandırılması; içerik

10.1. Tazmin Etme

Hizmetlerin ve Web Sitesinin kullanımından, Sözleşme hükümlerine uymamaktan veya herhangi bir kanun hükmünü veya üçüncü taraf haklarını ihlalden doğan zararlardan Zarar Görenleri tazmin etmeyi ve ari tutmayı kabul edersiniz. 

10.2. Sorumluluğun Sınırlandırılması

HİÇBİR DURUMDA KİRAPLUS KAR, İŞ, CİRO VEYA MÜŞTERİ KAYBI VEYA HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYLI, CEZAİ VEYA ÖNCEDEN KARARLAŞTILAN ZARARDAN (KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI DAHİL VE BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) SORUMLU DEĞİLDİR. YUKARIDAKİ HÜKME HALEL GETİRMEKSİZİN, KİRAPLUSIN SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA KARŞI SORUMLULUĞU HANGİSİ DAHA DÜŞÜKSE; (A) ALTI AYLIK SÜREDE ÖDEDİĞİNİZ HİZMET BEDELİ TOPLAMI VE (B) 100 TÜRK LİRASI İLE SINIRLIDIR. 

10.3. İçerikler

Web Sitesi ve bütün içerikler “olduğu gibi” açık ya da dolaylı hiçbir garanti olmadan sunulmuştur. Kiraplus, Web Sitesinin virüslerden ve diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu garanti etmez. Kiraplus, size önceden bir ihbarda bulunmaksızın ve size karşı yükümlülükleri olmaksızın istediği zaman içeriği ve Web Sitesini sonlandırabilir veya değişiklik yapabilirler. Tarih içeren her türlü bilgi yalnızca üzerinde yazan tarihte yayınlanır ve Kiraplus bu tür bilgileri güncelleme veya düzeltme konusunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk almaz. Kiraplus size önceden bir ihbarda bulunmaksızın iletilerinden herhangi birisini veya hepsini iptal etme hakkını saklı tutarlar. Web Sitesi teknik hatalar veya yazım hataları içerebilir. Bu Sitenin kullanım riski size aittir.

 

11. FESİH

11.1. Kiraplus tarafından tek taraflı fesih

İşbu Sözleşme Kiraplus tarafından feshedilene kadar geçerli olacaktır. Kiraplus işbu Sözleşmeyi istediği zaman, ihbara gerek olmaksızın, herhangi bir neden belirtmeksizin, tamamıyla Kiraplus’ın takdirinde olmak üzere ve herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal feshedebilir veya askıya alabilir veya sizin erişiminizi veya Web Sitesinin ve Hizmetlerin kullanımını iptal edebilir. İşbu Sözleşmenin aşağıdaki hükümleri sizin Hizmetleri kullanımınızın veya Web Sitesine erişiminizin iptalinden sonra da geçerli olacaktır: 9.5 Madde “Delil”, 10. Madde “Tazmin Etme, Sorumluluğun Sınırlandırılması, İçerikler”, 11. Madde “Fesih”, 12.4. Madde “Uygulanacak kanunlar ve Uyuşmazlıkların Çözümü” ve 12.6. Madde “Mücbir Sebepler”.

12. Çeşitli hükümler

12.1. Üçüncü Taraf İş Ortakları

Hizmetlerin ifası için üçüncü taraf iş ortakları kullanabiliriz. Sözleşme hükümlerini yerine getirmek amacıyla Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız çerçevesinde sizle ilgili bilgileri ve Ödemeye ilişkin işlem bilgilerini üçüncü taraf iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. 

12.2. Hizmetler ve Avantajlar

Hizmetlerimizin içeriği zaman içinde değişiklik gösterebilir ve Hizmetlerimizi kullanmanız sebebiyle size sunduğumuz avantajlarda yenilikler, artışlar veya azalmalar olabilir. Hizmetlerimizde ve size sunduğumuz avantajlarda değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. 

12.3. Anlaşmanın Bütünlüğü

Bu Sözleşme aramızdaki yegane anlaşmadır ve bundan önceki tüm yazılı ve sözlü mutabakat, anlaşma ve anlayışların yerine geçer.

12.4. Uygulanacak Kanunlar ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme ve sizin Web Sitesini kullanmanız ile ilgili diğer bütün kurallar Türk kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşmeden ve Web Sitesinin kullanımından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri yetkilidir. 

12.5. Tadiller

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Kiraplus sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır. Bunun yanı sıra Kiraplus Sözleşmeyi zaman zaman tadil yapma hakkımızı saklı tutar. Yapılan tadiller geçerlilik tarihi itibariyle Web Sitemizde yayınlanacak olup aramızdaki ilişkiye geçerlilik tarihi itibariyle tadil edilmiş haliyle Sözleşme hükümleri uygulanacaktır. 

12.6. Mücbir Sebepler

Mücbir Sebepten kaynaklanan zarar ve kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değiliz. 

 

Son Güncelleme: 30.03.2018